• XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
16
29
G.7
180
193
G.6
8843
1543
8996
7575
8191
7347
G.5
2479
7378
G.4
26595
95981
59356
43467
50601
59197
59554
99234
72694
51948
67760
93631
63793
57665
G.3
96020
98034
41968
05405
G.2
33991
95342
G.1
53882
13395
DB6
680082
173514

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
96
60
G.7
555
839
G.6
0608
8051
8899
3896
2209
9852
G.5
3358
3911
G.4
37966
27389
58488
05822
01554
08595
34170
67817
75405
12813
17474
82569
74259
91239
G.3
13701
39704
48254
51850
G.2
51852
94614
G.1
00500
50397
DB6
046576
892378

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMTĐể nhận thống kê KQ xổ số miền Trung, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
40
79
G.7
503
417
G.6
0737
1256
8445
2776
3103
0734
G.5
5609
2303
G.4
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
G.3
12380
65076
67810
18098
G.2
75678
15135
G.1
77380
00420
DB6
244529
307263

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
92
98
G.7
850
644
G.6
9290
6362
1644
7959
7335
0166
G.5
4150
2918
G.4
71498
75925
33315
12060
41860
94374
01614
74917
08985
33969
31144
42755
21521
81361
G.3
09537
41485
07216
09486
G.2
66662
29834
G.1
24926
12822
DB6
201920
935484

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
G.8
56
31
96
G.7
878
502
404
G.6
2648
2662
8193
8889
3632
1104
4527
2467
4685
G.5
4979
4057
9125
G.4
22492
21282
66164
82582
76640
46639
50563
25582
44741
59781
71169
69836
41137
01532
20681
34470
52428
57388
84108
02967
62070
G.3
97395
49810
69069
72617
81121
30015
G.2
72465
14944
68721
G.1
58566
69812
18160
DB6
017250
854445
780114

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Ngãi , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Đắk Nông , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Gia Lai
Ninh Thuận
G.8
79
31
G.7
564
649
G.6
6450
0052
8311
0886
4355
4004
G.5
9802
9552
G.4
17651
19522
19874
30860
81616
53180
96349
22863
67191
32715
59607
10054
92793
65791
G.3
17105
03409
22086
17708
G.2
40630
72990
G.1
20853
36862
DB6
923592
165133

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Gia Lai , soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Ninh Thuận , soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Trị
G.8
37
03
01
G.7
041
252
261
G.6
9250
6706
2152
6156
7962
2308
9293
1477
5804
G.5
7188
7158
6488
G.4
14785
99798
29022
92564
63128
36923
04201
35904
85878
41856
83641
21418
65577
11613
43180
95429
34005
19857
59992
67190
15077
G.3
75301
76950
26357
84084
91101
41863
G.2
67807
14498
01300
G.1
75813
26804
29225
DB6
790815
046984
472594

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Bình , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Bình Định , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT KQ SXMT - Xổ số miền trung hôm nay - KQXSMT Nhận KQXS Quảng Trị , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất         Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Trung - xsmt
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 270

Kết quả xổ số miền bắc