• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92.543.076.300đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.806.685.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #00550, Thứ Ba, ngày 09-03-2021
29
15
54
35
47
18
20

Giá trị Jackpot 1

92.543.076.300đ

Giá trị Jackpot 2

5.806.685.000đ

Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
1070
23166
Giá trị giải (đồng)
92.543.076.300
5.806.685.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00547, Thứ Ba, ngày 02-03-2021
23
45
49
51
46
29
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
681
16671
Giá trị giải (đồng)
82.776.283.500
4.721.485.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00544, Thứ Ba, ngày 23-02-2021
19
23
21
16
48
30
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
796
19953
Giá trị giải (đồng)
73.652.565.000
3.707.739.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00541, Thứ Ba, ngày 16-02-2021
44
04
23
10
11
21
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
858
18635
Giá trị giải (đồng)
64.678.866.600
3.837.381.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00539, Thứ Ba, ngày 09-02-2021
20
31
15
41
29
21
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
767
16151
Giá trị giải (đồng)
59.715.062.850
3.285.847.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00536, Thứ Ba, ngày 02-02-2021
54
40
13
04
36
31
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
681
14199
Giá trị giải (đồng)
51.862.051.650
5.589.396.750
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00533, Thứ Ba, ngày 26-01-2021
07
42
44
32
16
47
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
593
13620
Giá trị giải (đồng)
44.953.625.550
4.821.793.850
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00530, Thứ Ba, ngày 19-01-2021
53
05
22
43
25
48
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
527
12392
Giá trị giải (đồng)
38.752.446.450
4.132.773.950
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00527, Thứ Ba, ngày 12-01-2021
44
29
19
34
53
23
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
552
11510
Giá trị giải (đồng)
33.350.143.800
3.532.518.100
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00524, Thứ Ba, ngày 05-01-2021
54
22
05
07
42
09
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
566
11579
Giá trị giải (đồng)
32.887.708.950
3.911.224.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00521, Thứ Ba, ngày 29-12-2020
04
11
08
17
15
41
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
865
18766
Giá trị giải (đồng)
79.249.782.900
3.309.413.500
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00518, Thứ Ba, ngày 22-12-2020
10
38
16
29
35
11
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
14
902
17657
Giá trị giải (đồng)
71.329.160.100
4.265.037.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00515, Thứ Ba, ngày 15-12-2020
49
38
11
10
35
13
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
599
14817
Giá trị giải (đồng)
64.462.833.300
3.502.112.100
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 313