• Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày:
Biên độ khảo sát:
Các số lô tô tìm được trong biên độ khảo sát:
Lô tô 48: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 22 ngày
Lô tô 07: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 17 ngày
Lô tô 16: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 16 ngày
Lô tô 28: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 72: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 56: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 41: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 29: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 83: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 87: Ngày xem thống kê: 11-03-2021 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Danh sách lô tô gan cực đại tính từ ngày 10-01-2021 đến nay:
Lô tô 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 13 18 20 17 11 11 14 10 8 6 14 14 14 9 7 5 10 10 15 12
Lô tô 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 14 11 14 11 15 12 10 7 11 11 9 17 9 6 15 13 11 25 8 14
Lô tô 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 8 8 10 10 13 16 13 8 11 12 13 20 12 13 12 9 16 15 17 12
Lô tô 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 10 18 9 9 8 9 9 7 6 8 7 6 11 15 11 8 15 12 10 13
Lô tô 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 13 13 12 14 8 11 7 7 10 21 13 11 19 9 9 12 15 15 8 22
Thống kê loto gan: giúp bạn khảo sát các bộ số với biên độ gan khác nhau, đưa ra khoảng thời gian (tính đến thời điểm hiện tại) cặp số đó lâu chưa về. Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp dữ liệu gan cực đại từ 00 đến 99 để bạn có thể tham khảo.
Bước 1: Chọn khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau