• Xổ số điện toán 6x36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-03-2021

01
03
16
17
30
34
Chọn ngày:
Chưa quay hoặc không có KQ

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-03-2021

05
06
12
23
25
36

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-03-2021

07
11
17
18
21
23

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 27-02-2021

07
20
21
24
30
33

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 24-02-2021

03
11
12
15
17
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 20-02-2021

10
12
23
24
26
28

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 17-02-2021

02
08
10
17
29
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 10-02-2021

02
03
08
10
18
27

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 06-02-2021

03
12
21
25
28
32

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 03-02-2021

07
11
17
25
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 30-01-2021

04
05
11
20
21
23

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 27-01-2021

12
15
23
27
29
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 23-01-2021

08
09
10
15
17
23

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 20-01-2021

03
11
14
15
24
29

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 16-01-2021

03
04
08
09
13
30

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 13-01-2021

10
13
19
32
34
35

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 09-01-2021

22
26
31
32
33
35

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 06-01-2021

03
07
17
22
35
36

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 02-01-2021

04
06
26
27
30
34

Mở thưởng ngày: Thứ Tư, 30-12-2020

04
15
18
28
30
32

Mở thưởng ngày: Thứ Bảy, 26-12-2020

01
09
11
14
18
33
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 284