• Xổ số MAX 3D

icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 10-03-2021

G.1
G.2
G.3
KK
706
826
511
883
937
067
831
123
725
456
929
754
884
814
850
258
804
099
510
350
SL Giá trị
24 1tr
71 350N
130 210N
142 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
13
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
29
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
206
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3069
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 08-03-2021

G.1
G.2
G.3
KK
255
162
284
177
594
050
437
967
611
574
415
819
509
372
662
805
669
086
376
281
SL Giá trị
47 1tr
86 350N
134 210N
162 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
3
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
6
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
38
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
546
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3851
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 05-03-2021

G.1
G.2
G.3
KK
617
030
497
287
844
095
450
229
901
168
862
019
073
036
117
780
718
363
412
095
SL Giá trị
39 1tr
59 350N
157 210N
159 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
0
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
30
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
334
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3030
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 03-03-2021

G.1
G.2
G.3
KK
654
975
421
589
287
339
600
917
797
624
859
766
130
103
554
062
243
463
883
961
SL Giá trị
37 1tr
173 350N
86 210N
122 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
5
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
0
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
3
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
25
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
305
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3018
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Hai » Max3D 01-03-2021

G.1
G.2
G.3
KK
422
702
921
063
250
068
177
201
203
715
701
851
389
285
312
028
471
950
525
813
SL Giá trị
69 1tr
135 350N
147 210N
194 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
1
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
7
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
9
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
44
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
337
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
3788
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Sáu » Max3D 26-02-2021

G.1
G.2
G.3
KK
817
472
014
873
991
724
262
434
348
223
157
851
543
739
560
468
165
878
453
153
SL Giá trị
62 1tr
91 350N
155 210N
232 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
1
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
4
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
31
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
269
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2928
40.000
icon

Max3D » Max3D Thứ Tư » Max3D 24-02-2021

G.1
G.2
G.3
KK
197
794
836
471
575
607
393
557
360
781
942
076
156
015
648
664
871
436
550
733
SL Giá trị
56 1tr
69 350N
110 210N
128 100N
Giải
Kết quả
SL giải
Giá trị(đ)
G.1
Trùng 2 số giải nhất
0
1.000.000.000
G.2
Trùng 2 số giải nhì
1
40.000.000
G.3
Trùng 2 số giải ba
9
10.000.000
G.4
Trùng 2 số giải khuyến khích
2
5.000.000
G.5
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
38
1.000.000
G.6
Trùng 1 số G1
453
150.000
G.7
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2997
40.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 292