• Xổ số Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
92.543.076.300đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.806.685.000đ
Kỳ quay thưởng: #00550, Thứ Ba, ngày 09-03-2021
29
15
54
35
47
18
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
1070
23166
Giá trị giải (đồng)
92.543.076.300
5.806.685.000
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00549, Thứ Bảy, ngày 06-03-2021
46
39
55
24
18
34
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
831
18079
Giá trị giải (đồng)
89.006.712.600
5.413.755.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00548, Thứ Năm, ngày 04-03-2021
23
41
21
33
09
02
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
911
19393
Giá trị giải (đồng)
85.415.028.150
5.014.679.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00547, Thứ Ba, ngày 02-03-2021
23
45
49
51
46
29
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
681
16671
Giá trị giải (đồng)
82.776.283.500
4.721.485.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00546, Thứ Bảy, ngày 27-02-2021
11
24
06
30
50
52
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
904
18379
Giá trị giải (đồng)
79.232.699.100
4.327.754.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00545, Thứ Năm, ngày 25-02-2021
32
19
51
09
45
40
01
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
807
17785
Giá trị giải (đồng)
76.449.418.500
4.018.500.800
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00544, Thứ Ba, ngày 23-02-2021
19
23
21
16
48
30
06
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
796
19953
Giá trị giải (đồng)
73.652.565.000
3.707.739.300
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00543, Thứ Bảy, ngày 20-02-2021
32
34
01
02
04
39
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
605
15511
Giá trị giải (đồng)
70.245.519.600
3.329.178.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00542, Thứ Năm, ngày 18-02-2021
47
26
05
22
02
10
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
841
17745
Giá trị giải (đồng)
67.282.911.300
4.126.719.700
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00541, Thứ Ba, ngày 16-02-2021
44
04
23
10
11
21
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
858
18635
Giá trị giải (đồng)
64.678.866.600
3.837.381.400
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00540, Thứ Bảy, ngày 13-02-2021
03
34
14
11
42
31
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
754
16153
Giá trị giải (đồng)
62.441.824.800
3.588.821.200
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00539, Thứ Ba, ngày 09-02-2021
20
31
15
41
29
21
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
767
16151
Giá trị giải (đồng)
59.715.062.850
3.285.847.650
40.000.000
500.000
50.000
Kỳ quay thưởng: #00538, Thứ Bảy, ngày 06-02-2021
32
53
06
35
33
22
12
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
10
655
16260
Giá trị giải (đồng)
57.142.434.000
6.176.105.900
40.000.000
500.000
50.000
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 313