• XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
33
41
98
G.7
660
421
634
G.6
2582
6204
1518
7020
9441
4599
8803
1746
1185
G.5
6122
2297
3222
G.4
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
54146
26420
90930
70648
10421
67306
30876
21744
93489
25893
92734
63776
80122
40283
G.3
43482
47559
49508
22530
49861
42038
G.2
22934
68420
20870
G.1
31990
43125
78315
DB6
957311
231921
511302

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
87
11
53
G.7
736
446
143
G.6
5736
6543
5422
7405
6739
0823
1028
3063
2450
G.5
0762
3005
7003
G.4
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
61398
31268
91771
44203
46290
97390
64000
76461
63784
75856
13694
12406
13814
13872
G.3
38984
84649
07069
80125
96388
29837
G.2
17777
93891
78415
G.1
70545
07257
74578
DB6
513093
046384
557933

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
79
29
05
G.7
136
959
367
G.6
3426
1371
5691
1032
0337
9821
5818
3890
0582
G.5
8748
5669
4461
G.4
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
80202
44639
09493
43843
79145
11175
92740
46107
37463
33442
15740
35324
74303
08331
G.3
87778
70528
76636
21357
66546
50978
G.2
54455
32157
60840
G.1
24048
82016
86495
DB6
087753
560838
051271

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
27
17
67
G.7
285
171
691
G.6
5578
2952
4886
8468
5812
8101
1709
1327
3042
G.5
6167
0943
4242
G.4
53946
50964
84735
94310
48038
84003
51179
58777
53323
87422
11759
23736
10013
18709
75738
91881
30688
14543
97706
22955
88139
G.3
84032
50508
24374
65136
06508
14853
G.2
97129
84910
54691
G.1
35755
12997
37020
DB6
548424
037914
223686

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - KQ SXMN Th6 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 6 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
05
29
38
G.7
853
764
704
G.6
4728
7801
6868
4984
3712
3815
9316
3491
0331
G.5
8125
6091
4181
G.4
72825
79528
48633
80511
78997
41280
78553
71006
53316
27652
12661
91165
92747
59500
40215
96875
64267
81872
06687
72508
30902
G.3
78641
99492
30367
53566
22079
77532
G.2
86185
26886
23676
G.1
53906
83782
05955
DB6
707735
089039
462856

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
98
49
00
G.7
860
520
544
G.6
7730
9324
4956
5745
0552
4958
8189
7524
8751
G.5
8929
0595
9544
G.4
90151
46941
42677
03748
04241
42030
50176
72557
90330
38220
13083
21248
94366
23629
85554
53825
84554
08635
43485
56058
41203
G.3
29460
82724
30767
51003
59999
24448
G.2
75869
19528
61163
G.1
03969
07257
03631
DB6
593061
861304
899155

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
47
54
23
G.7
639
628
744
G.6
5219
9608
7399
6650
6322
5739
0682
4317
4744
G.5
5045
0470
2048
G.4
86124
69579
25942
83509
36322
32146
58527
01453
99800
19250
41769
41544
19814
53395
85845
77044
32950
74949
77200
43126
36105
G.3
48152
82396
57088
65292
94840
96325
G.2
94016
93843
32842
G.1
73414
83789
61304
DB6
702360
247149
284087

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
39
61
69
G.7
664
621
747
G.6
0583
4107
2687
3046
3563
9737
5111
9371
7488
G.5
6515
5696
5605
G.4
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
99186
56436
13968
54128
12763
08189
00807
94639
56524
07188
34311
59713
29579
29817
G.3
60646
25991
48021
43255
53878
32267
G.2
27704
47614
69294
G.1
80023
01440
56178
DB6
373408
295088
753821

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
G.8
28
54
70
G.7
181
521
499
G.6
0362
1689
6164
9168
3311
7063
6788
1402
5011
G.5
7732
3164
7517
G.4
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733
68758
46179
80092
05586
55590
53294
35591
G.3
68504
66408
61690
24666
18568
60461
G.2
37030
94411
25726
G.1
03809
55139
98989
DB6
123951
559616
646698

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Bình Dương
Vĩnh Long
Trà Vinh
G.8
07
75
00
G.7
854
972
862
G.6
3747
4111
9006
2535
3415
5888
0012
0912
8126
G.5
5161
9070
0128
G.4
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
74391
52329
22843
20521
46477
69086
83924
36098
52645
83100
22666
13793
48132
27808
G.3
70481
86230
57169
67303
52507
33321
G.2
26344
16524
10979
G.1
12524
00806
16504
DB6
092730
145743
017444

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Dương , soạn XSBD gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Vĩnh Long , soạn XSVL gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Trà Vinh , soạn XSTV gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 276