• XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
55
48
93
27
G.7
862
990
461
166
G.6
8323
7793
1281
7083
0237
1185
2627
5870
4229
1048
3738
0059
G.5
7477
8912
5687
9509
G.4
97704
43421
23511
13149
41374
55624
84772
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634
09850
06919
84566
46753
72089
48399
20896
41029
13242
07549
95809
17559
90656
88093
G.3
15118
06547
76651
07070
35762
81871
45543
30845
G.2
08668
26380
78517
75802
G.1
63633
95650
75378
10409
DB6
514750
777809
269792
452301

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê kết quả XSMN, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
29
75
08
48
G.7
895
680
467
340
G.6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
3120
6292
8795
2482
3935
4678
G.5
6721
7375
6384
1031
G.4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
G.3
04049
73555
95117
49526
39643
25731
66764
24561
G.2
41254
32555
97011
55284
G.1
22578
11942
90932
55239
DB6
376616
612652
732534
150476

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
26
74
75
32
G.7
807
930
421
320
G.6
0907
8765
7529
6431
0089
3271
6233
6102
4707
2392
8087
1691
G.5
0925
8420
9705
1700
G.4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
G.3
78688
02493
92295
26098
80419
00316
62980
75420
G.2
96823
26781
48324
64404
G.1
52110
46271
66583
91640
DB6
001723
504948
788316
238691

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XSMN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
33
46
75
91
G.7
789
883
752
831
G.6
8203
8964
1197
8253
3163
2391
1941
1760
7359
0488
5716
3985
G.5
5336
1881
6465
2190
G.4
16097
20404
53589
63340
01982
84821
97736
61888
86607
93626
79275
19078
96638
72529
13051
93593
50153
09326
91920
16395
00441
05846
42192
65526
92018
86880
50624
77919
G.3
30527
26707
49553
43269
25592
64932
77444
21709
G.2
62044
25255
43901
99281
G.1
72420
24476
02942
73531
DB6
346015
949865
910568
786234

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN Thu 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - KQ SXMN Th7 Để nhận thống kê KQ XS MN Thu 7 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMN gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
14
95
90
04
G.7
519
721
990
427
G.6
4105
9528
7678
5088
2884
6151
1739
3463
9548
7152
1156
5894
G.5
8254
0096
7889
3157
G.4
59392
08342
78720
78075
14692
73513
65585
02360
40936
89562
62677
06267
24003
48520
06216
92306
43408
39677
62238
21059
81810
09862
35351
51304
04662
43977
82292
96125
G.3
09862
83242
28010
74704
08449
30775
00197
75385
G.2
55007
33372
69016
24027
G.1
90406
48421
33630
87962
DB6
530464
734643
901894
758993

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
50
47
48
12
G.7
381
382
444
092
G.6
8997
8935
5629
0967
3887
2174
1148
9494
6860
0436
4804
4495
G.5
2088
9978
6026
8348
G.4
26237
83912
18839
31530
05082
96847
53799
30634
37734
67658
63422
41289
32443
13810
43748
64539
92609
80201
42819
83272
21078
84932
56863
11666
13151
87701
33644
80059
G.3
84098
87798
49897
10209
45416
77624
05552
13404
G.2
97968
03937
50834
35812
G.1
64469
60631
52314
76365
DB6
034031
967228
282772
854041

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
19
06
40
25
G.7
261
428
086
429
G.6
7653
5615
1046
4269
5398
8709
6373
7695
2876
3497
4838
4589
G.5
0078
8246
0645
0619
G.4
22206
69608
23834
96008
82560
00356
31298
85904
04859
16097
63908
58793
26677
61865
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
14239
97746
35537
75614
05664
13883
46343
G.3
51420
68826
95305
08692
94385
72589
98604
50367
G.2
86955
33197
52410
09692
G.1
97821
21510
47048
09733
DB6
705683
800867
615442
846178

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
89
41
19
07
G.7
511
540
244
884
G.6
9316
4193
2075
8998
6707
3576
5861
0086
8917
7101
8953
8386
G.5
5263
8100
7676
3784
G.4
17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
67494
29989
76667
52488
45342
25918
63260
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
07124
97494
59280
27019
99870
46305
54326
G.3
58446
90985
11401
76534
63605
86436
86609
31441
G.2
05166
16923
01849
30816
G.1
47776
06945
26109
07979
DB6
021628
268376
943293
694662

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
TPHCM
Long An
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
12
13
99
57
G.7
339
478
777
633
G.6
6653
4861
3807
9538
1497
1071
6192
2364
0542
1004
6750
4454
G.5
2599
7347
6647
2955
G.4
56533
27886
55899
18600
97026
45460
51488
16308
45243
03209
52932
36080
03719
76633
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
24609
78991
29043
69812
65260
48953
49374
G.3
18449
26401
86066
77102
52111
54694
04373
84713
G.2
40217
19059
28728
79080
G.1
69065
67618
32794
23644
DB6
160248
639489
872304
568796

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Long An
TPHCM
Hậu Giang
Bình Phước
G.8
03
88
91
41
G.7
274
129
595
022
G.6
3958
0074
2897
9120
4049
9180
8935
9924
6247
5326
9078
7545
G.5
2622
5878
6010
9084
G.4
98915
59595
99146
43550
77834
27174
48167
55114
75839
66058
65562
77370
05935
78913
18291
36183
72835
36249
80371
18388
06709
35400
29984
78756
25548
14037
58926
41329
G.3
36856
70298
11099
88287
37846
74806
05183
74902
G.2
55789
76766
64309
42619
G.1
15119
31935
51473
14970
DB6
717105
228914
857942
920486

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Long An , soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS TPHCM , soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Hậu Giang , soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMN KQ SXMN - Xổ số miền nam hôm nay - KQXSMN Nhận KQXS Bình Phước , soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 278