• XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
92
98
G.7
850
644
G.6
9290
6362
1644
7959
7335
0166
G.5
4150
2918
G.4
71498
75925
33315
12060
41860
94374
01614
74917
08985
33969
31144
42755
21521
81361
G.3
09537
41485
07216
09486
G.2
66662
29834
G.1
24926
12822
DB6
201920
935484

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
38
76
G.7
134
743
G.6
2725
9645
9326
5629
1406
1338
G.5
5252
7364
G.4
33135
13762
96403
36207
50264
89838
24318
70661
74211
75811
70198
55133
60415
51864
G.3
02911
02255
71023
10804
G.2
83434
49380
G.1
90667
91173
DB6
344865
671759

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
89
42
G.7
727
897
G.6
9661
7919
8066
2790
5561
2695
G.5
8052
2762
G.4
13143
43953
95555
56414
06525
60032
74041
14454
19922
88612
76890
67529
01661
99392
G.3
50682
54942
79153
56660
G.2
67004
21980
G.1
90887
67179
DB6
206729
945692

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
20
74
G.7
323
246
G.6
3812
7724
7576
4775
1970
0933
G.5
2062
9603
G.4
08793
69063
90702
13536
75373
39447
80558
57489
32220
87647
78835
18752
29664
62977
G.3
55194
01809
81861
18472
G.2
44538
74570
G.1
85296
68171
DB6
305078
139738

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XSMT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
64
65
G.7
071
502
G.6
8186
9827
7869
6278
1476
7196
G.5
0472
6412
G.4
82234
26940
20277
99408
21848
02672
10790
13918
04487
11146
91865
90106
79871
79679
G.3
75115
31132
49307
77917
G.2
25323
79164
G.1
49372
12797
DB6
335057
677019

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Để nhận thống kê KQ XS MT Chu nhat và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
74
72
G.7
704
474
G.6
3943
9383
0906
9632
1766
1349
G.5
5450
1031
G.4
88168
04467
49988
48469
03010
97880
35707
04757
84927
33489
03665
48215
74545
57575
G.3
42199
42271
51353
82049
G.2
44396
70226
G.1
63120
83715
DB6
529372
257566

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
75
00
G.7
183
743
G.6
0835
2197
4238
1915
3536
3926
G.5
1810
7684
G.4
92023
02186
21718
04057
43261
42033
88983
73526
04032
58460
52643
42526
41663
08401
G.3
87236
90980
78975
73974
G.2
56609
00633
G.1
83421
26310
DB6
844750
383748

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
97
12
G.7
881
568
G.6
2174
9118
2720
6478
1681
7613
G.5
7665
0252
G.4
31390
29125
70699
99817
41187
60157
30794
60430
60671
87886
14061
92776
48001
59487
G.3
29848
86240
02723
12227
G.2
36922
72658
G.1
82246
97187
DB6
921507
326448

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
81
97
G.7
661
896
G.6
6432
1507
3834
9217
3863
7261
G.5
8246
3116
G.4
33224
15734
10190
76307
88553
09441
99024
53319
74400
23403
66799
16471
18230
51818
G.3
47684
51530
12052
62770
G.2
95853
21750
G.1
66184
56142
DB6
905621
702122

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Kon Tum
G.8
42
26
G.7
439
292
G.6
4224
3582
3162
2199
4923
9328
G.5
4949
9324
G.4
86967
49098
74711
97252
93962
27339
39503
65968
33093
67288
64559
91933
12933
31868
G.3
40767
01745
12520
58630
G.2
17794
80306
G.1
08050
86405
DB6
624564
638720

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Chu nhat - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - KQ SXMT Nhận KQXS Kon Tum , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 268