• XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
40
79
G.7
503
417
G.6
0737
1256
8445
2776
3103
0734
G.5
5609
2303
G.4
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
G.3
12380
65076
67810
18098
G.2
75678
15135
G.1
77380
00420
DB6
244529
307263

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
11
61
G.7
398
572
G.6
6440
4685
6150
2421
3500
7860
G.5
8357
9548
G.4
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
G.3
86644
10420
50855
92519
G.2
00067
29467
G.1
57913
36209
DB6
666323
805286

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
92
64
G.7
388
747
G.6
1508
5699
7820
4058
3611
9787
G.5
9144
3976
G.4
96838
43392
86460
10583
80049
45061
08992
37053
88733
27703
55807
71990
14935
67683
G.3
25139
64057
73195
33242
G.2
87563
84853
G.1
68978
67286
DB6
474785
665420

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
22
04
G.7
920
655
G.6
7213
2197
5039
4054
6315
7466
G.5
8020
5456
G.4
14140
98374
69000
40761
73812
13575
70018
42070
70895
62630
21143
87797
94413
04146
G.3
06944
17128
22125
33324
G.2
25776
43982
G.1
38643
42681
DB6
854877
741223

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
13
33
G.7
839
251
G.6
5873
4443
7074
8972
6773
8219
G.5
2291
3184
G.4
87516
90210
27035
77073
89284
72243
87933
53218
17591
84772
48466
57843
63882
72045
G.3
83079
71541
67583
98976
G.2
75910
82557
G.1
79168
21638
DB6
945364
400289

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 2 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
50
69
G.7
691
769
G.6
7547
1905
9586
9407
1157
9749
G.5
0118
2052
G.4
60185
02282
31986
63772
30915
61816
30793
60121
44619
30467
12988
16065
56863
23391
G.3
99191
42217
91961
24094
G.2
92877
69584
G.1
83856
20673
DB6
311841
197979

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
42
78
G.7
994
588
G.6
2390
1429
0632
5914
8924
0403
G.5
6246
5902
G.4
98735
86919
02827
01011
02723
69567
84796
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
G.3
99426
63643
64624
71994
G.2
78757
52399
G.1
56196
44828
DB6
226388
142954

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
88
89
G.7
599
052
G.6
7986
7401
5410
9661
1499
6108
G.5
8568
3544
G.4
44338
03911
78165
21716
07393
30357
71123
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
G.3
98418
49149
25176
25620
G.2
49929
78351
G.1
20248
68470
DB6
266089
103791

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
26
80
G.7
434
120
G.6
5726
8644
0596
3774
0339
5988
G.5
3263
5948
G.4
52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
G.3
81332
55847
82744
43600
G.2
74117
09434
G.1
75126
47687
DB6
038803
234196

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Phú Yên
Huế
G.8
45
70
G.7
155
901
G.6
9357
7005
2438
5339
6916
5558
G.5
8286
7835
G.4
35192
72568
00871
59013
56821
57548
44510
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
G.3
10249
31568
83028
84272
G.2
21124
97736
G.1
97725
14712
DB6
674382
328464

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Phú Yên , soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 2 - Xổ số miền Trung Thứ 2 hàng tuần - KQ SXMT Th2 Nhận KQXS Huế , soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 268