• XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3

Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
96
60
G.7
555
839
G.6
0608
8051
8899
3896
2209
9852
G.5
3358
3911
G.4
37966
27389
58488
05822
01554
08595
34170
67817
75405
12813
17474
82569
74259
91239
G.3
13701
39704
48254
51850
G.2
51852
94614
G.1
00500
50397
DB6
046576
892378

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
97
67
G.7
510
504
G.6
5906
3924
9580
6916
2722
9857
G.5
6752
8025
G.4
18803
91149
93886
18518
00853
12578
38209
03081
13803
12418
85647
27738
03012
78590
G.3
30323
45185
17474
37266
G.2
23711
94241
G.1
22533
65365
DB6
439867
289014

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đắk Lắk
Quảng Nam
G.8
01
11
G.7
467
429
G.6
8565
4314
3379
5346
8444
6885
G.5
1332
6397
G.4
64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
67163
50266
44621
78167
30777
64481
23175
G.3
22072
88613
24751
10681
G.2
55851
29251
G.1
27434
57792
DB6
386195
410736

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
08
53
G.7
084
305
G.6
2424
6879
6016
8390
3513
0666
G.5
0003
3553
G.4
72958
02749
26562
24731
88440
34557
99274
78258
37097
51093
25829
40643
58726
72685
G.3
78039
98853
73445
85358
G.2
70322
23661
G.1
50479
75374
DB6
674942
776619

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
57
34
G.7
213
829
G.6
1778
1443
4242
4877
0835
9016
G.5
4620
2231
G.4
11366
65639
00787
51735
69450
93524
78870
84759
92034
33487
79540
98014
03772
07917
G.3
74855
06480
97564
82599
G.2
90165
71178
G.1
65237
92689
DB6
951840
615832

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 3 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
30
50
G.7
718
365
G.6
5690
2066
0573
2723
9075
1523
G.5
0780
2894
G.4
73012
14850
64533
36803
26463
97007
85720
54211
61536
27687
87752
27396
18249
43186
G.3
48527
95939
51652
72154
G.2
76853
34946
G.1
09598
35212
DB6
349588
493794

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
61
45
G.7
348
629
G.6
7839
4768
0456
9455
2569
0871
G.5
2034
8172
G.4
82203
74780
93974
68982
54582
70229
43789
28091
42484
54911
44273
02357
75718
56680
G.3
32548
86936
93989
99691
G.2
13868
63606
G.1
95542
21068
DB6
268189
487840

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
79
03
G.7
233
333
G.6
8338
5790
9534
1403
0397
4652
G.5
2334
8450
G.4
58441
21762
58402
33808
45678
07540
83536
72302
86338
70137
41423
01520
01837
18412
G.3
95563
17323
77331
50643
G.2
15020
82935
G.1
16618
57336
DB6
995411
493258

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
91
79
G.7
985
490
G.6
4209
0473
0138
3462
6780
3187
G.5
6603
8388
G.4
09709
55270
45398
95797
55829
19794
19531
20325
35709
40877
70887
38817
73101
83654
G.3
56205
37866
36876
82977
G.2
31006
70831
G.1
63230
14596
DB6
420736
587791

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Quảng Nam
Đắk Lắk
G.8
90
39
G.7
693
820
G.6
8174
5012
7035
7448
2191
4902
G.5
4936
7815
G.4
87114
53831
98690
70679
37764
52684
83667
26114
93088
56138
35326
10155
40947
02234
G.3
24825
51083
06587
30154
G.2
40591
01230
G.1
21895
60960
DB6
719752
231348

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Quảng Nam , soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 3 - Xổ số miền Trung Thứ 3 hàng tuần - KQ SXMT Th3 Nhận KQXS Đắk Lắk , soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 605