• XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
16
29
G.7
180
193
G.6
8843
1543
8996
7575
8191
7347
G.5
2479
7378
G.4
26595
95981
59356
43467
50601
59197
59554
99234
72694
51948
67760
93631
63793
57665
G.3
96020
98034
41968
05405
G.2
33991
95342
G.1
53882
13395
DB6
680082
173514

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê kết quả XSMT, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
76
04
G.7
676
921
G.6
3845
3582
7215
7683
5506
7311
G.5
5852
2147
G.4
88785
11239
31515
03503
29448
48425
96144
34305
38752
54537
19812
86324
34390
65971
G.3
90043
50642
65165
96191
G.2
61081
25388
G.1
66621
21619
DB6
080579
974173

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
85
48
G.7
807
077
G.6
8753
8578
8171
9098
3285
8168
G.5
4468
3320
G.4
66502
44713
20948
93653
97141
30843
45094
24689
79788
86635
45206
96819
54322
34964
G.3
96420
87778
32005
31999
G.2
76584
96754
G.1
42758
28950
DB6
267051
313273

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
36
96
G.7
891
667
G.6
0727
7837
2534
3910
9484
0158
G.5
5128
0934
G.4
39088
03691
54337
99017
75646
26337
82445
53262
51926
97214
93000
05068
05803
66982
G.3
90814
82807
14512
98642
G.2
57207
73994
G.1
51580
60494
DB6
547650
322589

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XSMT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
08
75
G.7
358
119
G.6
4115
0705
8851
8655
2032
0577
G.5
5794
9661
G.4
49142
82233
96864
17625
54097
66645
59652
53806
31446
89495
55287
44553
77971
57496
G.3
35266
68827
14112
82039
G.2
73699
26947
G.1
05177
63556
DB6
625143
537181

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Để nhận thống kê KQ XS MT Thu 4 và các ngày khác trong tuần, soạn TKMT gửi 8236 (2.000đ/SMS)
Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
08
78
G.7
627
856
G.6
7550
0794
0500
4587
9613
4377
G.5
8129
1873
G.4
04564
09973
41275
51114
86982
18117
85297
25375
07054
03035
46841
54278
83573
20343
G.3
21451
34855
07572
02497
G.2
86252
66455
G.1
12119
28997
DB6
634263
390746

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
01
57
G.7
997
067
G.6
2456
6175
4416
4427
2656
3971
G.5
7008
6008
G.4
26947
63449
79524
60822
85238
56683
97627
29764
41798
30737
71238
77947
28400
41983
G.3
59518
85723
52013
51053
G.2
94628
08356
G.1
21320
01998
DB6
050697
648891

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
G.8
19
29
G.7
135
336
G.6
5802
3295
3816
9516
9162
7233
G.5
0330
9910
G.4
90951
18699
90523
01895
10277
59523
37557
10743
18367
23014
54849
45059
02362
03103
G.3
19106
69830
62214
43127
G.2
14842
08540
G.1
13449
96804
DB6
487902
154152

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
58
89
G.7
057
963
G.6
8714
4714
8862
6170
4540
0705
G.5
1114
9625
G.4
41221
87228
73054
99269
01146
63386
91870
73628
36290
15918
98383
79699
30621
19344
G.3
62287
92163
06154
24993
G.2
49754
93804
G.1
10277
04340
DB6
351910
453716

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

Giải thưởng
Đà Nẵng
Khánh Hòa
G.8
81
50
G.7
112
550
G.6
7989
5121
6280
9843
7105
5777
G.5
0998
7186
G.4
49440
16551
15279
98564
04120
30463
46077
57557
50994
57208
72725
83725
44924
96492
G.3
00386
17596
06329
06144
G.2
14028
66600
G.1
83227
22725
DB6
062301
821823

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Đà Nẵng , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

XSMT Thu 4 - Xổ số miền Trung Thứ 4 hàng tuần - KQ SXMT Th4 Nhận KQXS Khánh Hòa , soạn gửi 8136 (1.500đ/sms)

0
Mới nhất          Tra cứu kết quả
Xổ số Miền Nam - xsmn
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Thống kê
Dãy số
Từ ngày
Đến ngày
Tỉnh/TP
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số
Ví dụ 36 hoặc 68,86
Visitors online: 607